regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin sklepu internetowego fukafe.pl (fukafe.shoplo.com), zwany dalej “Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, którego właścicielem jest Agnieszka Sierac, prowadząca działalność gospodarczą Fuka Agnieszka Sierac w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 22, NIP 5792150337, REGON: 221211094, adres elektroniczny: zamowienia.fu@gmail.com, (zwana dalej „Sprzedawca”),
  2. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, przed skorzystaniem z usług Sklepu Internetowego, dostęp do aktualnej treści niniejszego Regulaminu, w celu umożliwienia zapoznania się z jego postanowieniami.
  3. W celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient winien jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować go, co oznacza zobowiązanie się Klienta do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
  4. Realizacja Zamówień składanych przez Stronę Internetową, odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
  5. Klient składając Zamówienie, wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podanych w formularzu w Sklepie Internetowym. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. 

  II. DEFINICJE

  1. Sprzedawca - Fuka Agnieszka Sierac, prowadząca działalność gospodarczą w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 22, NIP 5792150337, REGON: 221211094, adres elektroniczny: zamówienia.fu@gmail.com, będąca Sprzedawcą Produktów na Stronie Internetowej Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną;
  2. Klient – osoba nabywająca Produkty w Sklepie Internetowym;
  3. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter;
  4. Strona Internetowa – witryna internetowa znajdująca się pod adresem fukafe.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów;
  5. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klient za pośrednictwem Strony Internetowej fukafe.pl składa Zamówienie na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.
  6. Produkty – towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, przy wykorzystaniu możliwości technicznych Sklepu Internetowego Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów, sposób płatności oraz termin ich dostawy;

  III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

  1. Aby w pełni skorzystać ze Strony Internetowej, niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:

  a) komputer z dostępem do sieci internet;

  b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  c) system operacyjny Microsoft Windows, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;

  d) aktywne konto poczty elektronicznej;

  e) włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

  f) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

  2. Klient powinien korzystać ze Strony Internetowej zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jej funkcjonowanie.

  3. Sprzedawca dba o utrzymanie poprawnego funkcjonowania jakości Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, iż okazjonalnie mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić taką informację, a Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Strony Internetowej.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Strony Internetowej, w celu dokonywania prac technicznych, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich,

   b) niekompatybilność Sklepu Internetowego z oprogramowaniem Klienta lub infrastrukturą techniczną,

   c) problemy techniczne, w tym w łączeniu się ze Stroną Internetową.

   6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy. Mają one na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Produktami.

   7. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

   8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód, powstałych w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Stronie Internetowej.

    IV. PRODUKTY I CENY

     1. Prezentowane przez Sklep Internetowy Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
     2. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
     3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
     4. Ceny Produktów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone i potwierdzone przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmiany ceny.
     5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ogłaszania i odwoływania różnego rodzaju promocji, upustów i wyprzedaży, dostępnych wyłącznie w Sklepie Internetowym.
     6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy Produktów. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o tym fakcie podczas składania Zamówienia.
     7. Do dostarczonego Zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.
     8. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym obejmują artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności do użycia. Wszystkie Produkty są zapakowane w kartony lub szczelne pojemniki, zgodne z wymogami sanitarnymi.

     V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

      1. Zamówienia składa się wybierając Produkty z oferty Sklepu Internetowego.
      2. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
      3. W celu złożenia Zamówienia należy:

      a) Wypełnić formularz,

      b) Wybrać Produkty z oferty Sklepu Internetowego, a następnie zaznaczając przycisk „Do koszyka” potwierdzić wybór Produktu, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyborem liczby sztuk,

      c) Dokonać wyboru sposobu Dostawy (w tym podać adres dostawy, adres email i numer telefonu),

      d) Zaakceptować całe skompletowane Zamówienie za pomocą zaznaczenia przycisku „Zamawiam”

      e) Dokonać wyboru sposobu Płatności,

      f) Zaznaczyć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

      4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane, drogą elektroniczną, w formie e-mail, na adres podany przez Klienta. Zamówienie otrzymuje status „Oczekiwanie na płatność”. Przyjęcie płatności za Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, w formie e-mailowej

      5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną

      6. W przypadku posiadania kodu rabatowego Klient powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub/i kosztów dostawy, zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca poinformuje Klienta o obowiązywaniu dodatkowych ograniczeń lub warunków zastosowania kodu rabatowego wraz z przekazanym kodem rabatowym lub doręczy w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

      7. Zamówienie może zostać zmienione lub anulowane przed przejściem do płatności po uprzednim jego potwierdzeniu.

      8. Zamówienie o statusie „Zamówienie przyjęte” nie podlega zmianie ani anulowaniu, tj. anulowanie ani zmiana Zamówienia nie są możliwe po dokonaniu zapłaty za Zamówienie oraz potwierdzeniu przez Sprzedawcę jego przyjęcia.

      VI. PŁATNOŚCI

      1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia. 

      2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki.

      3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

       a) płatności Shoplo

       b) płatności kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

       4. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

       5. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

       6. Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6

       VII. DOSTAWA

        1. Zamówienia dostarczane się w wybrany dzień tygodnia w dwóch opcjach:

        a) „dostawa pod drzwi” (w tym również bezkontaktowo) przez dostawców Sprzedawcy, na terenie Trójmiasta lub

        b) „osobisty odbiór” przez Klienta w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Wajdeloty 22 w Gdańsku.

        2. Dostawa Zamówień „pod drzwi” realizowana jest w wybrany dzień tygodnia, ogłoszony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

        3. Obie formy dostawy są bezpłatne.

        4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, z wyłącznej winy Klienta (nieobecność pod wskazanym do dostawy adresem, błędne/niedokładne podanie adresu, brak możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu) oraz z powodu siły wyższej, do której zaliczyć należy w szczególności: anomalie pogodowe, strajki, stany zagrożenia epidemiologicznego i terrorystycznego lub stany epidemii.

        5. W przypadku braku odebrania przez Klienta Zamówienia w opcji „odbiór osobisty”, Zamówienie będzie oczekiwało w Fukafe przy ulicy Wajdeloty 22 w Gdańsku w dniu zaplanowanym na dostawy w danym tygodniu. W przypadku nieodebrania Zamówienia w godzinach 11-19 w dniu odbioru Produkty zostaną zutylizowane, a Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu pieniędzy.

        6. Z uwagi na fakt, iż Produkty stanowią artykuły spożywcze o krótkim okresie przydatności do spożycia, gwarancja świeżości zamówionych Produktów może być zapewniona w pierwotnym terminie dostawy.

        VIII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU, ODSTĄPIENIE

         1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów zgodnie ze złożonym Zamówieniem, bez wad ilościowych i jakościowych.
         2. W razie niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem, uszkodzeniem Produktów w transporcie lub stwierdzeniem innej wady, Klient winien powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę, kierując wiadomość na adres: zamowienia.fu@gmail.com. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
         3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Sprzedawcy drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres przez niego wskazany. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
         4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za zareklamowany wadliwy Produkt w terminie do 14 dni, licząc od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
         5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeżeli ich jakość uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Produktów Klientowi, jak również z przyczyn od niego niezależnych dotyczących siły wyższej, oraz z przyczyn leżących po stronie Klienta (tj. Produkty żywności łatwopsujące się; Produkty świeże o krótkich terminach ważności, w sytuacji gdy Klient nie przechowywał tych Produktów zgodnie z ich właściwością).
         6. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia złożonego i zapłaconego w Sklepie Internetowym, tj. posiadającego status „Zamówienie przyjęte” (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) w przypadku zamówienia Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze, produkty garmażeryjne, pieczywo, ciasta itp.), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami i nie mogą zostać zwrócone, które są wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (tj. torty, ciasta wykonane na zamówienie Klienta), są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. zapakowane ciasta, produkty garmażeryjne).
         7. W przypadku innych Produktów, niż wymienione w pkt IX. 11) Klient może od Zamówienia (umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (w formie elektronicznej) w terminie 14 dnia kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest do pobrania ze strony UOKIK https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) na adres: zamówienia.fu@gmail.com, przed upływem terminu do odstąpienia.
         8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Sprzedawca dokona ww. zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, chyba że Klient wyda inną dyspozycję, podając na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.

         IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

          1.  Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.

          2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

          3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

          a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

          b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

          4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

          5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione: a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

          6.  Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

          a) nazwiska i imiona

          b) numer telefonu

          c) adres poczty elektronicznej e-mail

          d) adres do wysyłki

          7.  Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

          8.  Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

          9. Zamawiającemu przysługuje prawo:

          a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;

          b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Sprzedawcy;

          c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

          X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

           1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku konsumentów również ustawy o prawach konsumenta.
           2. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniających ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
           3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jej na Stronie Internetowej.
           4. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient ma prawo zrezygnować z korzystania ze Strony Internetowej i Sklepu Internetowego.
           5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2020 r.
           do góry
           Sklep jest w trybie podglądu
           Pokaż pełną wersję strony
           Sklep internetowy Shoper.pl